Tarihçe,Misyon ve Vizyon

TARİHÇE:

Özel güvenlik sektörünün gelişim sürecine etkin bir katkı sağlamak,  üstlendiği misyona uygun olarak sektörün en önemli sivil toplum kuruluşu hedefine erişmek ve bu konuda sektörün vizyonunu oluşturmak maksadıyla yeni bir federasyonunun kurulmasına gereksinim duyulmuştur. Ayrıca sektör camiasında ” Özel Güvenlik Federasyonu” (Ö.G.F.)  ‘un kurulması hususu gündeme gelmiş ve bir kamuoyu da oluşmuştur. Sonrasında bu oluşumda yer alan beş sektör Derneği;

-GÜVENLİK ENDÜSTRİSİ SANAYİCİLERİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ /İSTANBUL-GESİDER

-AKDENİZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ DERNEĞİ/ANTALYA-AGEHİD

-ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ DERNEĞİ/İZMİR-ÖGHİD

-ÖZEL DEDEKTİFLER DERNEĞİ/İSTANBUL-ÖDD

-GÜVENLİK SERVİSLERİ ORGANİZASYON BİRLİĞİ DERNEĞİ/İSTANBUL-GÜSOD

2011 yılında İstanbul’da Özel Güvenlik Federasyonu’nun kuruluşunu gerçekleştirmişlerdir.

MİSYONU:

Özel Güvenlik Federasyonu;  insan hakları evrensel ilkelerine, düşünce ve inanç özgürlüklerine saygılı, laik hukuk devletine, katılımcı demokrasi anlayışına, liberal ekonomiye, rekabetçi piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarına ve sürdürülebilir çevre dengesinin benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşması kapsamında Atatürk’ün öngördüğü hedef ve ilkeler doğrultusunda, Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması amacına uygun olarak Türkiye özel güvenlik sektörünün ve özel güvenlik hizmetlerinin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlar.

VİZYONU:

-Özel güvenlik sektörünün tüm alt alanları birlikte standartlarının oluşturulması,

-Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulamalara paralel hareket edilmesi çalışmalarının yapılması ve bu kapsamda Avrupa Özel Güvenlik Hizmetleri Konfederasyonu faaliyetlerinin yakından takip edilerek işbirliği sürecinin etkin kılınması çalışmalarında bulunulması,

-Kamu ile ilişkilerde kamu güvenliğini tamamlayıcı bir yaklaşımla ortak payda da yeni yaklaşımların ortaya konulması,

-Eğitim konularında yeniden yapılandırma ihtiyaçları ve bu kapsamda özel güvenliğin alt alanlarında ihtisaslaşmaya yönelik eğitim modellerinin geliştirilmesi,

-Mevcut yasa ve yönetmeliğin günümüz şarlarına uygun olarak revize edilmesi çalışmalarına destek sağlanması,

-Çalışanların hakları ile memnuniyetlerinin sağlanması konusunda yapılacak çalışmaların desteklenmesi,

-EGM Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı, diğer kamu ve kuruluşları, üniversiteler ve bu alandaki diğer sivil toplum kuruluşları ile ahenkli ve koordineli çalışmaların tesis edilmesi,

-Sektörde faaliyet gösteren tarafların mümkün olduğunca birlik beraberlik halinde hareket etmelerinin sağlanması konusunda birleştirici çalışmaların yapılması,

-Özel güvenlik sektörünün denetiminde sivil toplum kuruluşlarının görev alması konusunda öncü rol üstlenilmesi ve bu bağlamda sektör etik kurallarının tüm taraflarca benimsenmesi,

konularının desteklenmesine yönelik olarak bu alanda etkin bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.