Özel Güvenlik Federasyonu’nun Yayın Organı “GÜVENLİK YÖNETİMİ DERGİSİ”

Güvenlik Yönetimi Dergisi Özel Güvenlik Federasyonu’nun yayın organı hüviyetinde yayın yapan aylık sektör dergisidir.

İmtiyaz Sahibi: O.Oryal ÜNVER
Yürütme Kurulu: O.Oryal ÜNVER, İsmail UZELLİ, E.Murat KÖSEREİSOĞLU, Yusuf Vehbi DALDA
Genel Yayın Yönetmeni: Devrim BOZKURT

DERGİNİN AMAÇLARI:

1.Özel güvenlik sektörünün gelişim sürecine etkin bir katkı sağlamak ve sektörün sesi olarak üstleneceği misyona uygun olarak sektörün vizyonunu oluşturmak ve özel güvenlik sektöründe yeniden yapılanma sürecine katkı sağlamak; bu bağlamda;
-Sektör standartlarının oluşturulması,
-Özel güvenlik alanında Avrupa Birliği Ülkelerindeki uygulamalara paralel hareket edilmesi çalışmalarının yapılması,
-Kamu ile ilişkilerde yeni yaklaşımların ortaya konulması,
-Eğitim konularında yeniden yapılandırma ihtiyaçları ve bu kapsamda özel güvenliğin alt alanlarında ihtisaslaşmaya yönelik eğitim modellerini geliştirilmesi faaliyetlerine destek verilmesi,

2.Dünyadaki özel güvenlik ve uygulamaları hakkında en hızlı şekilde bilgiye ulaşılmasını sağlamak,

3.Dünya özel güvenlik sektöründe kullanılan son teknolojik gelişmelerden sektörü bilgilendirmek ve kullanılan ürünler ve altyapı konusundaki gelişmeleri anlatmak,

4.Ülkemizde özel güvenlik sektöründe örnek projeler geliştirerek yeni uygulamalara destek sağlamak,

5.Avrupa özel güvenlik sektöründeki gelişmeler konusunda Avrupa Özel Güvenlik Hizmetleri Konfederasyonu CoESS nezdinde yürütülen projeler ve gelişmeler konusunda özel güvenlik sektörümüzü bilgilendirmek,

6.Türkiye özel güvenlik sektöründe meydana gelen gelişmelerden/ olaylardan sektör çalışanlarını haberdar etmektir.

Tiraj : 3 000 Adet
Yayın aralığı : Ayda bir yayınlanır
İçerik : Özel Güvenlik Sektörü