Niçin yeni “ÖZEL GÜVENLİK FEDERASYONU “

Özel güvenlik sektörünün gelişim sürecine etkin bir katkı sağlamak ve üstlendiği misyona uygun olarak sektörün en önemli sivil toplum kuruluşu olma hedefine erişmek ve bu konuda sektörün vizyonunu oluşturmak maksadıyla yeni bir Özel Güvenlik Federasyonu’nun kurulmasına gereksinim duyulmuş ve bu konudaki girişimlerimiz sonrası 19 Nisan 2011 tarihi itibarıyla ÖZEL GÜVENLİK FEDERASYONU’ muzun kuruluşu gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’ deki özel güvenlik sektörünün; dinamik piyasa yapısı, çalışan sayılarının hızla artması nedeniyle istihdam politikalarının yeniden değerlendirilmesi ihtiyaçları, teknolojik gelişmeler ve ülkemizde de dünyada olduğu gibi güvenlik yaklaşımında meydana gelen değişim ve gelişmeler nedeniyle özel güvenlik sektörünün yeniden yapılandırılması hiç şüphesiz en önemli ihtiyaç olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda yeni bir federasyon yapısının teşkil edilmesi ihtiyacı da ön plana çıkmaktadır.

Bu süreçte;

-Özel güvenlik sektörünün tüm alt alanları birlikte standartlarının oluşturulması,

-Avrupa Birliği Ülkelerindeki uygulamalara paralel hareket edilmesi çalışmalarının yapılması ve bu kapsamda Avrupa Özel Güvenlik Konfederasyonu faaliyetlerinin yakından takip edilerek işbirliği sürecinin etkin kılınması çalışmalarında bulunulması,

-Kamu ile ilişkilerde kamu güvenliğini tamamlayıcı bir yaklaşımla ortak payda da yeni yaklaşımların ortaya konulması,

-Eğitim konularında yeniden yapılandırma ihtiyaçları ve bu kapsamda özel güvenliğin alt alanlarında ihtisaslaşmaya yönelik eğitim modellerinin geliştirilmesi,

-Mevcut yasa ve yönetmeliğin günümüz şarlarına uygun olarak revize edilmesi çalışmalarına destek sağlanması,

-Çalışanların hakları ile memnuniyetlerinin sağlanması konusunda yapılacak çalışmaların desteklenmesi,

-Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı, diğer kamu ve kuruluşları, üniversiteler ve bu alandaki diğer sivil toplum kuruluşları ile ahenkli ve koordineli çalışmaların tesis edilmesi,

-Sektörde faaliyet gösteren tarafların mümkün olduğunca birlik beraberlik halinde hareket etmelerinin sağlanması konusunda birleştirici çalışmaların yapılması,

-Özel güvenlik sektörünün denetiminde sivil toplum kuruluşlarının görev alması konusunda öncü rol üstlenilmesi ve bu bağlamda sektör etik kurallarının tüm taraflarca benimsenmesi konusunun desteklenmesi, öngörülmektedir.