Mevzuat

Özel güvenlik görevlileri; genel kolluğun sorumluluğunda bulunan ve özel güvenlik komisyonunun kendisine tanıdığı alanda, daha çok suç önleme faaliyeti yapmakla görevlidir. Sadece özel güvenlik alanı sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Yetkileri; suçüstü halinde...
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili Yönetmeliği kapsamında Özel Güvenlik Komisyonlarından izin alınması şartı ile Özel Güvenlik Hizmetlerinde görev hayvanı kullanılması konusunda bir genelge yayınlanmıştır. GENELGE İÇİN TIKLAYINIZ
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 26.06.2004 tarihinde, Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ise 07.10.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun ve Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar geçen süre zarfında uygulamayı kolaylaştırmak, ortaya çıkan tereddütleri...
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 5188 Kabul Tarihi : 10/6/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/6/2004 Sayı :25504 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı...