Antalya’da “Özel Güvenlik Eğitim Müfredatı Güncelleme ÇALIŞTAY ’ı” icra edildi.

Antalya’da “Özel Güvenlik Eğitim Müfredatı Güncelleme ÇALIŞTAY ’ı” icra edildi.
5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, mevcut eğitim sisteminin bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak incelemek, teori ve uygulamalardaki sorunları tespit ederek bu sorunları giderici çözüm önerileri oluşturmak ve çağın gereksinimlerine uygun daha etkin bir özel güvenlik eğitim sistemini geliştirmek amacıyla üniversitelerde görevli akademisyenlerin, Meslek Yüksek Okulları’ndan öğretim görevlilerinin, özel güvenlik sektör temsilcilerinin, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinde görevli personel ile diğer kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımlarıyla 27-29 Eylül 2016 tarihleri arasında Antalya’da “Özel Güvenlik Eğitim Müfredatı Güncelleme ÇALIŞTAY ’ı” icra edilmiştir.